Nya rön om dopamincellers funktion vid beroende

2018-09-24

Zisis Bimpisidis och försteförfattare Maria Papathanou.
Foto: Åsa Mackenzie

Substansberoende är en psykiatrisk sjukdom som neurobiologiskt karaktäriseras av en samverkan mellan initialt höga nivåer av dopaminfrisläpp och påföljande förändringar i synaptisk plasticitet, styrkan mellan hjärnans glutamatsignalerande kopplingar. I en ny studie genomförd i Åsa Mackenzies lab i samarbete med kollegor vid Karolinska Instituetet, Geneve och Paris kan man visa att celler som släpper ut både dopamin och glutamat kan bidra till att bibehålla normala nivåer av synaptisk plasticitet och att dessa celler därför kan vara viktiga vid utvecklande av drogberoende. Detta är den första studien som visar att dopamincellerns glutamatfrisläpp är viktiga att förstå för att öka kunskapen om mekanismer som ligger till grund för beroende. Försteförfattare är Maria Papathanou, PhD, forskare i Mackenzielabbet.

Dopaminceller som uttrycker både Th och Vglut2 kan samsignalera dopamin och glutamat och visas i ny studie bidra till de kopplingar som förändras vid substansberoende. Forskningen publicerades i tidskriften Frontiers in Neural Circuits. 

Läs artikeln i sin helhet här. 

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-26