Ny Archaeopteryx-art upptäckt

2018-11-05

Rekonstruktion av Archaeopteryx albersdoerferi av Zhao Chuang. Foto/bild: Zhao Chuang

Efter sju år av vetenskapliga undersökningar kan forskare konstatera att en ny art av dinofågeln Archaeopteryx har hittats, Archaeopteryx albersdoerferi. Flera forskare från Uppsala universitet är delaktiga i studien, vars resultat visar att den nya arten är ungefär 400 000 år yngre än de andra Archaeopteryx som tidigare har påträffats.

Fossilen som forskarna har studerat ska ha hittats i ett stenbrott i södra Tyskland 1990. Det fanns i privat ägo fram tills dessa att en paleontolog köpte det 2009.

Forskarna känner sig nu säkra på att Archaeopteryx är en primitiv föregångare till vår tids fågelsläkten och ett mellanliggande led i evolutionen mellan dinosaurier och fåglar.

– Vår analys visar att Archaeopteryx albersdoerferi har fler drag gemensamma med moderna fåglar än vad deras dinosaurieförfäder hade, säger Per Ahlberg, professor vid institutionen för organismbiologi vid Uppsala universitet.

Fossil plus digital rekonstruktion av skalle och
gaffelben av en Archaeopteryx albersdoerferi.
Bild: Martin Kundrát

Jämfört med tidigare varianter av Archaeopteryx verkar albersdoerferi ha varit bättre på att flyga. Forskarna undersökte fossilet med synkrotron-mikrotomografi och såg att albersdoerferi hade tunna luftfyllda ben, större fästyta för flygmuskler på bröstbenet och färre tänder än tidigare släktingar.

– När vi undersökte de evolutionära släktbanden mellan olika arter av Archaeopteryx upptäckte vi dock att deras flygrelaterade karaktärsdrag hade utvecklats separat från dem hos andra, mer avancerade, dinosaurier längs fågellinjen. Det här tyder på att en flygande livsstil har utvecklats vid mer än ett tillfälle, säger Benjamin Kear, intendent vid Evolutionsmuseet vid Uppsala universitet.

Studien leddes av Martin Kundrát vid University of Pavol Jozef Šafárik i Slovakien, och tidigare forskare vid Uppsala universitet.

Källa: The first specimen of Archaeopteryx from the upper Jurassic Mörnsheim formation of GermanyHistorical Biology, doi: 10.1080/08912963.2018.1518443

Nyheter