Gigantisk ”kusin” till däggdjuren funnen

2018-11-26

Skelett av Lisowicia bojani, en nyupptäckt ”kusin” till däggdjuren. Lisowicia bojani var ungefär lika stor som en nutida elefant. Foto/bild: Tomasz Sulej

Under perioden trias (252 – 201 miljoner år sedan) levde däggdjursliknande reptiler kallade therapsider tillsammans med föregångare till dinosaurier, krokodiler och grodor. De var föregångare till dagens däggdjur. Forskare vid Uppsala universitet har nu tillsammans med polska kollegor identifierat en ny therapsid-art, stor som en elefant, som tidigare passerat obemärkt under den vetenskapliga radarn. Resultaten publiceras i Science.

Jorden är ungefär 4,5 miljarder år gammal och har gått igenom många geologiska perioder och dramatisk förändring. Under triasperioden klumpades allt land på jorden ihop och bildande superkontinenten Pangea. Under den här tiden utvecklades också de första dinosaurierna, men också föregångare till krokodiler, däggdjur, flygödlor, sköldpaddor, grodor och ödlor.

På senare tid har forskare intresserat sig för ett annat slags djur, therapsider. Therapsider var ”däggdjurslika” reptiler och är föregångare till dagens däggdjur, inklusive människor. En grupp therapsider kallas dicynodonter. Alla arter av dicynodonter var herbivorer, växtätare, i storleksordningen små grävare till större gräsätare. De flesta var även tandlösa. De överlevde massutrotningen under permperioden och blev de dominanta växtätarna på land under mitten och den senare delen av trias. Den allmänna åsikten bland forskare var att de dog ut innan dinosaurierna började dominera på land.

Nyupptäckta arten lika stor som en elefant

Forskare vid forskningsprogrammet Evolution och utveckling vid Uppsala universitet har nu, i samarbete med forskare vid den polska vetenskapliga akademin i Warszawa, hittat fossiler från en helt ny art av dicynodont i den polska byn Lisowice. Arten döptes till Lisowicia bojani efter byn och en tysk forskare vid namn Ludwig Heinrich Bojanus som arbetade i Vilnius och är känd för ett antal viktiga anatomiska upptäckter.

Fossil från benen av Lisowicia bojani fotograferat på utgrävningsplatsen i Lisowice, Silesia, Polen.
FOTO: Grzegorz Niedzwiedzki

Fynden visar att Lisowicia var ungefär lika stor som en nutida elefant, ungefär 4,5 meter lång, 2,6 meter hög och vägde ungefär 9 ton, vilket är 40 procent större än någon hittills identifierad dicynodont. En analys av benen från extremiteterna visade att de hade en snabb tillväxt, vilket däggdjur och dinosaurier också har. Fynden visade också att djuret hade raka ben, vilket gjorde att de gick upprätt som ett däggdjur eller dinosaurie, istället för krälande som en reptil, vilket tidigare fynd visat. Djuret levde under den senare delen av triasperioden, ungefär 210-205 miljoner år sedan, vilket är ungefär 10 miljoner år senare än vad tidigare fynd av dicynodonter antytt.

– Upptäckten av Lisowicia ändrar vår förståelse för historien om dicynodonterna, våra däggdjurssläktingar under trias. Dessutom ger den upphov till frågor om vad som gjorde det möjligt för dessa djur och dinosaurier att bli så stora, säger Dr. Tomasz Sulej vid den polska vetenskapsakademin.

– Dicynodonter var otroligt framgångsrika djur i mitten och senare delen av trias. Lisowicia är den yngsta dicynodonten som hittats och den största landlevande fyrfotingen under trias som inte var en dinosaurie. Lisowicia är otroligt spännande för den motsäger många av våra hypoteser om däggdjursliknande reptiler under trias när det kommer till storlek, benstruktur och ålder, säger Grzegorz Niedzwiedzki, forskare vid Uppsala universitet.

De första fynden av fossil från Lizowice i Polen gjordes 2005 av Robert Borzecki och Piotr Menducki. Efter det har mer än 1000 ben och benfragment samlats in från området, inklusive fossil från Lisowicia. Området tros har varit en floddepå under senare delen av trias.

Studenter arbetar på att frilägga fossil på utgrävningsplatsen i Lisowice. FOTO: Tomasz Sulej

Upptäckten av Lisowicia är det första beviset för att däggdjurslika dicynondonter stora som elefanter levde samtidigt som de mer välkända långhalsade sauropodomorf-dinosaurierna, vilket inte tidigare var känt. Exempel på sauropodomorf-dinosaurier är Diplodocus och Brachiosaurus. Det fyller ett hål i fossilförteckningen av dicynodonter och det visar att vissa anatomiska egenskaper hos lemmar som tidigare ansetts karaktärisera stora däggdjur och dinosaurier utvecklades också i däggdjursliknande reptiler. Dessa fynd från Polen är också de första stora europeiska fyndet av dicynodonter från den senare delen av trias.

Utgrävningsplatsen i en lergrop i Lisowice. FOTO: Grzegorz Niedzwiedzki

Projektet var finansierat av polska forskningsmedel tillsammans med Vetenskapsrådet.

Linda Koffmar

Nyheter