Artikel utsedd till andrapristagare av Journal of Neurochemistry

2019-05-06

Artikeln “Validated multi-step approach for in vivo recording and analysis of optogenetically-evoked glutamate in the mouse globus pallidus” har blivit utsedd till andrapristagare av Mark A. Smith Award för 2018. Priset ges ut av ISN (International Society for Neurochemistry), den största vetenskapliga sammanslutningen inom neurokemi och är ett väldigt prestigefullt pris inom det fältet. 

Försteförfattare på artikeln är Thomas Viereckel som har genomfört sin doktorandutbildning på forskningsprogrammet för Jämförande fysiologi vid Institutionen för Organismbiologi. Arbetet utfördes också där och artikeln var en del av Thomas doktorsavhandling. 

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-26