Fotosyntes i mörkret

2019-09-23

Foto: Lars Behrendt

Forskare vid Uppsala Universitet har tillsammans med forskare i Danmark, Schweiz, Storbritannien, USA och Australien hittat cyanobakterier i en grotta som kan fotosyntetisera i mörkret. Bakterierna finns i grottor i New Mexico, USA och de kan använda ljus med extremt lång våglängd som reflekteras av grottväggarna för att fotosyntetisera.

Forskarna studerade bakterier i fyra olika grottor, samtliga i nationalparken Carlsbad Caverns i New Mexico, USA. De undersökte sammansättningen av bakterier vid olika ljusförhållanden med början vid ingången där det är som ljusast och sedan längre in där det var mörkare.

Cyanobakterier använder klorofyll för att fotosyntetisera, precis som vanliga växter. Den vanligaste formen av klorofyll är klorofyll-a, vilket de flesta växter använder och ger blad dess gröna färg. Cyanobakterier som lever i de mörka delarna av grottan använder andra former av klorofyll, klorofyll d och f, vilket gör att den kan använda ljus med lång våglängd, något längre än infrarött ljus, för sin fotosyntes. Väggarna i grottorna består av kalksten och kalksten reflekterar denna typ av ljus bättre än synligt ljus.

Studien publicerades i Environmental Microbiology. En populärvetenskaplig sammanfattning publicerades också i Forbes. 

Referens: Behrendt, L. , Trampe, E. L., Nord, N. B., Nguyen, J. , Kühl, M. , Lonco, D. , Nyarko, A. , Dhinojwala, A. , Hershey, O. S. and Barton, H. (2019), Life in the dark: far‐red absorbing cyanobacteria extend photic zones deep into terrestrial caves. Environ Microbiol. doi:10.1111/1462-2920.14774

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-26