Träffa våra forskare på Scifest!

2020-03-02

Den 5-7 mars arrangerar Uppsala Universitet och SLU vetenskapsfestivalen Scifest på Fyrishov. Många forskare från Institutionen för Organismbiologi kommer att vara där. 

Den 5:e och 6:e mars är Scifest öppet för skolor och på lördagen den 7:e mars är det öppet för allmänheten. 

Forskare från IOB kommer bland annat att visa hur man studerar fossiler, hur du mixtrar med zebrafiskens genom med CRISPR, lära dig mer om miljögifter och visa dig svamparnas värld. 

Läs en intervju med våra forskare i miljötoxikologi och se en film om vad du kan få se på Scifest. 

Läs mer om Scifest på Scifest.se

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-26