Tusentals tänder ska berätta hajarnas långa historia

2020-03-10

Doktoranden Mohamad Bazzi med en lamniform hajtand i handen. Foto/bild: Jordi Estefa

Hajar har funnits ungefär 450 miljoner år på jorden. De överlevde katastrofen som utrotade dinosaurierna, men från och med denna händelse ändrades balansen mellan två viktiga hajgrupper. I sitt avhandlingsarbete undersöker Mohamad Bazzi vilka typer av hajar varit mest framgångsrika under olika tidsperioder.

Tanden tillhör en grupp lamniforma hajar som kallas
för otodontider. Till samma grupp hörde Otodus
megalodon som generellt anses varit
den största hajen som någonsin existerat för cirka
56 miljoner år sedan.

Hajar har skelett av brosk. Det är ett lätt och smidigt material men det bevaras inte så väl, vilket gör att det finns väldigt få fossiler av hajkroppar. Något det finns betydligt mer av är hajtänder och dessa är råmaterialet i Mohamad Bazzis forskning. Tänder som han själv samlat in i fält, tänder i naturhistoriska samlingar och fotograferade tänder från forskningslitteraturen. Totalt omkring 20 000 stycken, sammanställda i olika dataset och ordnade efter form och storlek.

Det är utifrån detta stora material som Mohamad Bazzi undersöker hajarnas evolution och biologiska variation över tid. Först nu finns verktygen för att göra denna typ av studier och förhoppningen är att de nya resultaten ska kunna täppa till tidigare kunskapsluckor gällande hajars evolutionära resa.

För 66 miljoner år sedan inträffade katastrofen som utrotade dinosaurierna. En central fråga i Mohamad Bazzis arbete är hur det kom sig att gruppen gråhajartade hajar (Carcharhiniformes) efter katastrofen tog över allt mer, medan gruppen som tidigare varit herre på täppan, de hårdbrandsartade hajarna (Lamniformes), blev allt färre. Idag finns det bara 15 arter kvar i denna grupp, medan gruppen gråhajartade hajar har mer än 290.

– För 66 miljoner år sedan var läget det omvända. Det här fullkomligt skriker efter en förklaring, säger Mohamed Bazzi.

Annica Hulth

HAJAR – FAKTA:

  • Gruppen Lamniformes består till största del av hajar som lever i öppna havet. Hit hör bland annat vithaj, rävhaj och trollhaj. Alla nu levande arter i denna grupp är väldigt specialiserade.
  • Gruppen Carcharhiniformes är den i dag största ordningen hajar. Hit hör bland annat tigerhaj, hammarhaj och leopardhaj.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-26