Miljontestamente till mykologiforskning vid Uppsala universitet

2021-11-17

Vid Uppsala universitet pågår forskning både om svamparnas diversitet (släktskap mellan olika svampgrupper) och om svamparnas ekologi. På bilden: falska oätliga honungschampinjoner. Foto/bild: Getty Images

Tack vare en donation på över 10 miljoner kronor från två privatpersoner kommer en ny stiftelse, ”Lennart och Kerstin Holms stipendiefond för mykologisk forskning” att bildas. Det här får stor betydelse för svampforskningen vid Uppsala universitet, som fördjupar sig i systematik, ekologi och evolutionsbiologi.

Både Kerstin och Lennart Holm var under många år verksamma som lärare inom mykologi vid Uppsala universitet. Donationen sker i form av en testamentsgåva från makarna, som redan 1991 bestämde sig för att donera till forskningen vid Uppsala universitet.

Den nyinrättade stipendiefonden kommer att förvaltas som en stiftelse där den årliga avkastningen går till stipendier för licentiat eller doktorand i systematisk botanik, som ägnar sig åt mykologi.

Hanna Johannesson, professor i systematisk
biologi. Foto: Mikael Wallerstedt

Ur testamentet: ”Syftet med fonden är att den i sin mån skall bidraga till att forskning i systematisk mykologi även i framtiden skall bedrivas vid Uppsala universitet, som har så vackra traditioner på detta område och så sällsynt goda förutsättningar tack vare Fytotekets utomordentligt värdefulla samlingar.”

– Det här är jätteroligt! Vår svampforskning vid Uppsala universitet har historiskt sett alltid varit stark och har på senare tid fått ett särskilt uppsving. I dag är vi ett stort antal forskargrupper som forskar i mykologi och har skapat ett stort och aktivt nätverk, säger Hanna Johannesson, professor i systematisk biologi, och ansvarig för utdelningen av stipendierna.

Släktskapet mellan olika svampgrupper

Vid Uppsala universitet bedrivs forskningen inom mykologi bland annat inom systematik, det vill säga studier av diversiteten av svamp i naturen, hur släktskapet mellan olika svampgrupper ser ut och vilka egenskaper som har utvecklats över evolutionär tid. I gränslandet till systematik pågår studier av svamparnas ekologi – samspelet mellan svamparna och dess miljö – och evolutionsbiologi, det vill säga de processer som drivit utvecklingen framåt. Tillsammans skapar denna forskning en stark miljö där mykologer delar på laboratorier, har gemensamma seminarier och handleder doktorander tillsammans.

Mykologiforskningen vid Uppsala universitet har funnits i flera hundra år. En av pionjärerna var professor Elias Fries (1794–1878), en svensk botaniker och mykolog som publicerade flera verk om svampar, bland annat Systema mycologicu, om svamparnas systematik. Han var även riksdagsman, ledamot i Svenska Akademien och rektor för Uppsala universitet (1839 samt 1853–1854).

Elin Bäckström

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-26