Tidigare okänd dinosaurievärld funnen i Polen

2022-01-14

Det 199 miljoner år gamla fotavtrycket av en tvåbent rovdinosaurie är så välbevarat att till och med detaljer som klor och skinn kan urskiljas. Foto/bild: Grzegorz Niedzwiedzki

Vad som kan vara den största ansamlingen av dinosauriefotspår i Europa hittades sommaren 2021 i en lertäkt i Borkowice i Polen. Flera hundra mycket välbevarade avtryck av minst sju olika dinosauriearter påträffades. Och mycket mer finns att finna, menar forskarna.

– Jag tror att det i slutändan kommer att handla om tusentals dinosauriefotspår. Vi har även hittat några skelettdelar. Men det är värt att notera att utforskningen av den här platsen bara precis har börjat och vi har i huvudsak koncentrerat oss på att säkra de nu blottlagda blocken med dinosauriespår. Vi har också spår av andra djur som små krokodiler och tidiga däggdjur som sprang omkring runt fötterna på dinosaurierna, berättar Grzegorz Niedzwiedzki, forskare vid institutionen för organismbiologi.

Flera hundra avtryck från minst sju olika dinosaurie-
arter har hittats i Borkowice.
Foto: Grzegorz Niedzwiedzki

Flera av fotavtrycken är så perfekt bevarade att detaljer såsom hud och klor går att urskilja trots att de är 199 miljoner år gamla. På den tiden traskade dinosaurierna runt här i vad som då var en kustremsa längs ett grunt hav. Klimatet var varmare än idag och floderna som rann ut här bildade deltan. Livsbetingelserna var goda, liksom förutsättningarna för att djurens fotavtryck skulle förevigas i den leriga marken.

Att finna dinosauriespår är i sig är inte unikt. Det har gjorts på många platser. Vad som utmärker Borkowice är att spåren är så gamla och gjordes alldeles i början av den geologiska tidsperioden jura.

– Det här är en extremt intressant tidsperiod för forskare. Det är en tid när dinosaurierna dominerar livets historia och deras dynasti inleds. Få platser i världen har välbevarade lämningar av dinosaurier från den här tidsperioden, säger Grzegorz Niedzwiedzki.

10 dinosauriespår per kvadratmeter

Fyndplatsen i Borkowice är inte större än 200 kvadratmeter men i det lager forskarna studerar finns ungefär 10 dinosauriespår per kvadratmeter. Exakt vilka arter som satt ner sina fötter här kan forskarna ännu inte säga, men att det rör sig om flera olika typer av reptiler står helt klart.

Lertäkten där fynden gjorts ligger i Borkowice, 130 km söder om Warszawa. Ungefär 10 meter under marknivån ligger lagret med fossil. Foto: Grzegorz Niedzwiedzki

– Spårfynden visar på att platsen hade en extremt komplex dinosauriefauna. Spåren gjordes av dinosaurier som sprang, simmade, vilade eller låg på den leriga marken. Utifrån de välbevarade fotspår kommer vi att kunna rekonstruera djuren och möjligen kommer vi kunna beskriva helt nya arter som tidigare inte är kända för vetenskapen. Det finns spår av rovdinosaurier där klorna framträder otroligt väl, liksom spår av växtätare. De största fotavtrycken vi hittills hittat av rovdinosaurier i Borkowice är nästan 40 centimeter långa och gjordes troligen av individer som kan ha varit uppemot 6 meter långa, berättar Grzegorz Niedzwiedzki.

Fler upptäckter att vänta

Han tror att forskare kommer att kunna göra nya upptäckter på platsen under ett decennium framöver och materialet som redan samlats in är i sig en källa till ny kunskap.

Grzegorz Niedzwiedzki, forskare vid institutionen
för organismbiologi.

– Vi har förstås redan börjat forska på materialet. Vi har gjort 3D-skanning av några av avtrycken och vi försöker att lära oss mer om processerna som ledde till att spåren bevarades. Det finns nya fossil i det insamlade materialet som tidigare inte finns beskrivna från Polen eller Europa, så det är väldigt spännande, säger Grzegorz Niedzwiedzki.

Åsa Malmberg

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-26