ORGANISATION

ORGANISATION

Institutionens prefekt och tillika styrelseordförande är sedan den 1 januari 2020 Johan Ledin. Ställföreträdande prefekt är Mattias Jakobsson.

Institutionen har två studierektorer för grundutbildning, Anneli Carlsbecker med särskilt ansvar för pedagogisk utveckling och Lage Cerenius med särskilt ansvar för lärarbemanning, samt en studierektor för forskarutbildning, Carina Schlebusch.

Institutionens administration har följande organisation:

Institutionens verksamhet är organiserad i sex forskningsprogram och två SciLife-faciliteter. Varje program leds av en programansvarig professor.

För den dagliga ledningen finns en arbetsgrupp bestående av prefekt, ställföreträdande prefekt och administrativ chef.

Institutionsstyrelsens ledamöter väljs på tre år och styrelsens sammanträden finns protokollförda och återfinns på medarbetarportalen. 

INSTITUTIONSSTYRELSE 2020

  • Ordförande: Johan Ledin (personlig suppleant Mattias Jakobsson)
  • Lärare/forskarrepresentanter: Mattias Jakobsson, Hanna Johannesson, Per Ahlberg, Tatiana Haitina. Suppleanter: Åsa Mackenzie, Joëlle Ruëgg, Martin Ryberg, Annelie Carlsbecker.
  • Teknisk-administrativ personal: Daniel Snitting, suppleant Marie Englund
  • Doktorandrepresentanter: Sofie Svanholm, Emmanouil Tsakoumis, Laura Waldmann. Suppleanter: Anders Alfjorden, Charlotte Ekblom, Markus Hiltunen
  • Adjungerade till styrelsen: en representant för studierektorerna: samt en representant för skyddsombud: Nahid Heidari.

ARBETSMILJÖKOMMITTÉ

Arbetsmiljökommittén består av representanter från varje personalkategori samt skyddsombud. Arbetsmiljökommittén utgör stöd till prefekten i arbetsmiljöfrågor och samordnar samt behandlar övergripande arbetsmiljöfrågor, uppdaterar och förmedlar information, utvecklar rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete, utarbetar förslag till handlingsplan, riktlinjer och policy samt följer upp beslut och åtgärder.

Ledamöter i arbetsmiljökommittén 2019 är: Fabien Burki, Hanna Edlund, Caesar al Jevari, Nahid Heidari, Tiffany Klingström, Rita Stierna, Daniel Snitting och Irene Söderhäll.

Se Kontaktsidan för adressuppgifter, vägbeskrivning samt namn, e-postadress och telefonnummer till nyckelfunktioner och övrig personal.