ORGANISATION

ORGANISATION

Institutionens prefekt och tillika styrelseordförande är sedan den 1 juli 2011 Irene Söderhäll. Ställföreträdande prefekt är Mikael Thollesson.

Institutionen har två studierektorer för grundutbildning, Petra Korall med särskilt ansvar för pedagogisk utveckling och Martin Ryberg med särskilt ansvar för lärarbemanning, samt en studierektor för forskarutbildning, Johan Ledin.

Institutionens administration har följande organisation:

Institutionens verksamhet är organiserad i sex forskningsprogram och två SciLife-faciliteter. Varje program leds av en programansvarig professor.

För den dagliga ledningen finns en arbetsgrupp bestående av prefekt, ställföreträdande prefekt och administrativ chef.

Institutionsstyrelsens ledamöter väljs på tre år och styrelsens sammanträden finns protokollförda och återfinns på medarbetarportalen. 

INSTITUTIONSSTYRELSE 2018

  • Ordförande: Irene Söderhäll (personlig suppleant Mikael Thollesson)
  • Lärare/forskarrepresentanter: Per Ahlberg, Annelie Carlsbecker, Petra Korall, Åsa Mackenzie. Suppleanter: Martin Ryberg, Cecilia Berg, Tatjana Haitina, Björn Brunström.
  • Teknisk-administrativ personal: Daniel Snitting, suppleant Marie Englund
  • Doktorandrepresentanter: Laura Waldmann, Martin Qvarnström, Bianca Vlcek. Suppleanter: Gwenna Breton, Markus Hiltunen, Julia Ferm
  • Adjungerade till styrelsen: en representant för studierektorerna: Johan Ledin samt en representant för skyddsombud: Nahid Heidari.

ARBETSMILJÖKOMMITTÉ

Arbetsmiljökommittén består av representanter från varje personalkategori samt skyddsombud. Arbetsmiljökommittén utgör stöd till prefekten i arbetsmiljöfrågor och samordnar samt behandlar övergripande arbetsmiljöfrågor, uppdaterar och förmedlar information, utvecklar rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete, utarbetar förslag till handlingsplan, riktlinjer och policy samt följer upp beslut och åtgärder.

Ledamöter i arbetsmiljökommittén 2018 är: Frauke Augustin, Fabien Burki,  Hanna Edlund, Marie Englund, Nahid Heidari, Tiffany Klingström, Daniel Snitting och Irene Söderhäll.

Se Kontaktsidan för adressuppgifter, vägbeskrivning samt namn, e-postadress och telefonnummer till nyckelfunktioner och övrig personal.

Grupp för lika villkor EBC

Den gemensamma likavillkorsgruppen för IEG och IOB har 2018 följande sammansättning:

Namn Institution
Veera Tuovinen, ordförande Ekologi och genetik
Ling Shen Organismbiologi
Annette Berger Ekologi och genetik
Raquel Pereira Organismbiologi
Sebastian Sobek Ekologi och genetik