Organisation

Institutionens prefekt och tillika styrelseordförande är sedan den 1 juli 2023 Joëlle Rüegg. Ställföreträdande prefekt är Mattias Jakobsson.

Institutionen har en studierektor för grundutbildning, Irene Söderhäll med särskilt ansvar för pedagogisk utveckling, samt en studierektor för forskarutbildning, Carina Schlebusch. Administrativ chef är Karin Lundberg. 

Institutionens verksamhet är organiserad i sex forskningsprogram och två SciLife-faciliteter. Varje program leds av en programansvarig professor.

För den dagliga ledningen finns en arbetsgrupp bestående av prefekt, ställföreträdande prefekt och administrativ chef.

Institutionsstyrelsens ledamöter väljs på tre år och styrelsens sammanträden finns protokollförda och återfinns på medarbetarportalen. 

Se Kontaktsidan för adressuppgifter, vägbeskrivning samt namn, e-postadress och telefonnummer till nyckelfunktioner och övrig personal.

Senast uppdaterad: 2023-09-29