ORGANISATION

Institutionens prefekt och tillika styrelseordförande är sedan den 1 januari 2020 Johan Ledin. Ställföreträdande prefekt är Mattias Jakobsson.

Institutionen har två studierektorer för grundutbildning, Irene Söderhäll med särskilt ansvar för pedagogisk utveckling och Lage Cerenius med särskilt ansvar för lärarbemanning, samt en studierektor för forskarutbildning, Carina Schlebusch. Administrativ chef är Karin Lundberg. 

Institutionens verksamhet är organiserad i sex forskningsprogram och två SciLife-faciliteter. Varje program leds av en programansvarig professor.

För den dagliga ledningen finns en arbetsgrupp bestående av prefekt, ställföreträdande prefekt och administrativ chef.

Institutionsstyrelsens ledamöter väljs på tre år och styrelsens sammanträden finns protokollförda och återfinns på medarbetarportalen. 

Se Kontaktsidan för adressuppgifter, vägbeskrivning samt namn, e-postadress och telefonnummer till nyckelfunktioner och övrig personal.

Senast uppdaterad: 2022-12-28