ORGANISATION

ORGANISATION

Institutionens prefekt och tillika styrelseordförande är sedan den 1 juli 2011 Irene Söderhäll. Ställföreträdande prefekt är Johan Ledin

Institutionen har två studierektorer för grundutbildning, Petra Korall med särskilt ansvar för pedagogisk utveckling och Lage Cerenius med särskilt ansvar för lärarbemanning, samt en studierektor för forskarutbildning, Johan Ledin.

Institutionens administration har följande organisation:

Institutionens verksamhet är organiserad i sex forskningsprogram och två SciLife-faciliteter. Varje program leds av en programansvarig professor.

För den dagliga ledningen finns en arbetsgrupp bestående av prefekt, ställföreträdande prefekt och administrativ chef.

Institutionsstyrelsens ledamöter väljs på tre år och styrelsens sammanträden finns protokollförda och återfinns på medarbetarportalen. 

INSTITUTIONSSTYRELSE 2019

  • Ordförande: Irene Söderhäll (personlig suppleant Johan Ledin)
  • Lärare/forskarrepresentanter: Per Ahlberg, Annelie Carlsbecker, Petra Korall, Åsa Mackenzie. Suppleanter: Martin Ryberg, Cecilia Berg, Tatjana Haitina, Björn Brunström.
  • Teknisk-administrativ personal: Daniel Snitting, suppleant Marie Englund
  • Doktorandrepresentanter: Gwenna Breton, Emmanouil Tsakoumis, Bianca Vlcek. Suppleanter: Mohamad Bazzi, Anneli Svanholm, Anders Alfjorden
  • Adjungerade till styrelsen: en representant för studierektorerna: samt en representant för skyddsombud: Nahid Heidari.

ARBETSMILJÖKOMMITTÉ

Arbetsmiljökommittén består av representanter från varje personalkategori samt skyddsombud. Arbetsmiljökommittén utgör stöd till prefekten i arbetsmiljöfrågor och samordnar samt behandlar övergripande arbetsmiljöfrågor, uppdaterar och förmedlar information, utvecklar rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete, utarbetar förslag till handlingsplan, riktlinjer och policy samt följer upp beslut och åtgärder.

Ledamöter i arbetsmiljökommittén 2019 är: Fabien Burki, Hanna Edlund, Caesar al Jevari, Nahid Heidari, Tiffany Klingström, Rita Stierna, Daniel Snitting och Irene Söderhäll.

Se Kontaktsidan för adressuppgifter, vägbeskrivning samt namn, e-postadress och telefonnummer till nyckelfunktioner och övrig personal.