Hur fungerar olika system i kroppen och vad finns det för skillnader och likheter mellan olika djur och människa?


I jämförande fysiologin undersöker vi med hjälp av fysiologiska, biokemiska och molekylära studier hur olika djur har anpassat sig till olika levnadsätt och livsmiljöer. Vi studerar såväl hela organismer, som djur på vävnads-, cell- och molekylnivå. 
 

Brunfärgning – inte bara solbränna

Melanisering är en skyddsreaktion och ett försvarssystem som finns i nästan alla organismer. Vi studerar denna reaktion i artropoder (insekter och kräftdjur) för att förstå hur detta system aktiveras och hur det bidrar till försvaret mot olika patogener. Reaktionen är komplex och den aktiveras av mycket små mängder olika sockermolekyler från mikroorganismer. Vissa patogener har utvecklat metoder för att undvika att aktivera detta system och våra studier syftar till att förstå i detalj hur detta sker och kunskap om detta kan ge information om hur denna reaktion även regleras i andra organismer.


Kan vi lära av kräftor?

Hematopoetisk vävnad
Blodkroppsbildande vävnad i kräfta.
Celler som delar sig har grön färg.

Ryggradslösa djur har inget förvärvat immunförsvar med antikroppar utan måste helt förlita sig på medfödda system. Djurens blod, har cirkulerande blodkroppar som är avgörande för immunförsvaret, men också för att läka skador och vid nybildning av skadade kroppsdelar och nya celler i hjärnan. Hos kräftdjur bildas blodkroppar i en speciell blodkroppsbildande vävnad som kan plockas ut ur djuret och vi kan studera stamcellerna in vitro. Vi studerar hur denna nybildning går till och undersöker hur nya blodkroppar och nervceller differentieras.Läs mer om forskningen inom jämförande fysiologi

Utbildning

Tycker du att det här är intressant och vill lära dig mer? Läs mer om våra utbildningar inom biologi på Institutionen för biologisk grundutbildning

Last modified: 2021-02-04