Populärvetenskaplig presentation

Martin Kundráts forskargrupp ägnar sig primärt åt att ta fram nya data om kritiska steg i utvecklingen från landlevande dinosaurier till flygande fåglar. Särskilt fokus ligger just nu på några olika makroevolutionära frågeställningar - variationer i genomstorlek, morfologisk plasticitet, lokomotion och termoregulering hos olika archosauriegrupper, dit både dinosaurier och fåglar hör.