Ambassador Visit

2015-04-22

The zebrafish facility will participate in a lab exhibition when Uppsala university and SciLifeLab is visited by ambassadors from 21 different countries. 

Den 22 april gästades Uppsala universitet och SciLifeLab av ambassadörer från 21 olika länder. Zebrafiskfaciliteten deltar i en labutställning där ambassadörerna ges tillfälle att se zebrafiskembryon i olika utvecklingsstadier samt få information om hur zebrafisk används som forskningsmodell. 

Nyheter

Last modified: 2022-12-28