Popular science presentation

What are endocrine disruptors and what do they do?

People and animals are exposed to a variety of chemicals. Some of these chemicals can affect the body's hormone system and can thus interfere with biological processes. Examples of effective endocrine disruptors (EDCs) are persistent environmental pollutants such as dioxins and PCBs. Other EDCs are flame retardants, pesticides and substances used in plastics such as certain phthalates and bisphenols, and the synthetic hormones used in preventilmedel. Chemicals can affect the brain and repoduktionsförmågan in humans and animals. Some chemicals are also suspected to also be able to make us overweight, because they can affect the development and function of our fat cells.

Hormones and other signaling molecules act during special periods of life and are effective at low concentrations. Their function is to signal to the body's cells to start or end various biological processes, such as formation of the cells that form the sex organs, brain and adipose tissues. If chemicals are present during sensitive periods of development there is a risk that the natural hormone function is disrupted, for example by that hormonally controlled processes are stimulated or inhibited at the wrong time. Chemicals can also affect gametes (germ cells) in a subject in such a way that future generations are affected.

Chemical Mixtures and cocktail effects

When several chemicals occur simultaneously, they can have a stronger effect together than they have individually. The result of exposure to chemical mixtures are often difficult to predict because the various chemicals have different mechanisms of action and a single chemical may affect various biochemical processes.

Zebrafish as experimental model

 

Som del i webbsamordningsarbetet har det beslutats att alla institutionens- och forskargruppers webbplatser ska innehålla en populärvetenskaplig presentation. Forskningsprogram/avdelningar som valt att inte presentera forskargrupper med egna webbplatser ska istället en populärvetenskaplig presentation på programmets/avdelningens webbplats. Man kan förstås också välja att ha populärvetenskaplig presentation både på programmets/avdelningens och på forskargruppers webbplatser. Det är bara obligatoriskt att ta fram populärvetenskapliga presentationer på svenska, men de kan med fördel också översättas till engelska för att locka utländska studenter.

Den primära målgruppen för de populärvetenskapliga presentationerna är presumtiva studenter och dessa texters svårhetsgrad ska därmed anpassas för att en gymnasist på ett naturvetenskapligt program kan förstå. Syftet är att väcka nyfikenhet och inspirera genom att ge en lättillgänglig introduktion till forskningsområdet.

Försök ge en bild av bredden av den forskning som äger rum och ge exempel. Välj gärna ut det som är lättast att skriva populärvetenskapligt om och skriv lite mer om det. Försök förklara även den forskning som ligger långt ifrån tillämpning.

Se till att hitta bilder som illustrerar forskningsområdet. Gärna bilder som underlättar förståelsen och/eller som utgör ett förtydligande exempel.

Om det skrivits populärt om forskningen i media så kan de vara en bra inspirationskälla när du ska skriva populärvetenskapligt. Du kanske hittar formuleringar du kan låna eller bra sätt att förklara eller undvika invecklade termer. Du kan också tillhandahålla länkar till särskilt bra eller relevanta artiklar, ljud- och videoklipp. Det är däremot inte rekommenderat att använda en dylik artikel som sin populärvetenskapliga presentation eftersom den kanske inte är tillräckligt heltäckande för att belysa hela forskningsområdet.

Last modified: 2022-12-28