Populärt område

Målgrupper för texterna
Nivån på texterna ska vara så att en presumtiv student kan förstå, en gymnasist på naturvetenskapligt program.

Hur ska texterna vara utformade?
Den enda institution som redan har en populär indelning av sin forskning är Geovetenskaper vilket är riktigt bra gjort. Ni hittar det på deras forskningssida, klicka på bildikonerna en bit ner på sidan: http://www.geo.uu.se/forskning/

Texterna kan med fördel inledas med att ge en allmän beskrivning som sträcker sig längre än bara till den forskning som bedrivs inom ämnet just på institutionen. Sen kommer man in på vad man forskar på och där kan man ju dela upp det i olika stycken för de olika forskningsområden man har.

Minimilängd på texten 1500 tecken inklusive blanksteg (samma längd som denna text). Maximilängd: 3000 tecken inklusive blanksteg

Vad ska finnas utöver den populära texten på sidorna som beskriver de olika forskningsområdena?
Efter texten så listar man de forskargrupper som har forskning inom området med länkar till deras egna populärvetenskapliga beskrivningar. Vi vill även att sidan visuellt ska se populär och intressant ut.  Detta åstadkommer vi lättast med hjälp av bilder, gärna med bildtexter som får visa konkreta exempel. Sen vore det kul om man kunde lista nyheter som rör området. Vi lägger även en länk till utbildning för den som vill lära sig mer om området.

Önskemål om en populärvetenskaplig universitetsgemensam sökfunktion
Nu när den universitetsgemensamma forskningsdatabasen lagts ner och vi ersätter den med populära texter på institutionswebbarna så går vi miste om finessen att man kan söka fram forskning utöver institutionsgränserna. Besökaren är ofta  intresserad av att få reda på all forskning inom t ex förnybar energi än bara den på en viss institution. Detta skulle gå att få till om vi kunde få ett system där vi lade in våra populära texter i en speciell webbartikel avsedd för just detta och där det gick att mata in keywords. Om vi kan få till detta på sikt så kommer vi få upp besökssiffrorna ytterligare på de populära texterna. Vi har lämnat in detta som utvecklingsönskemål till kommunikationsenheten.