Research areas

Systematik och biogeografi hos Suberitida

Släktskapen hos svampdjuren har varit svår att få en uppfattning om eftersom de ha väldigt få egenskaper som kan användas för jämförelser. Med DNA-sekvensdata får vi nu mycket information och det visar sig att den nuvarande klassificeringen stämmer väldigt dåligt med släktskapen, och vi arbetar med genomgående revisioner av detta.

Svenska svampdjur

Trots en lång tradition av marinzoologisk forskning i Sverige är vår svampdjursfauna ändå ganska dåligt känd, och vi studerar även förekomst och utbredning av de arter av svampdjur som förekommer i Sverige.