Kontaktpersoner på institutionen

Fråga oss om:

HUR VÄXTER FUNGERAR

Professor Peter Engström

Forskare Annelie Carlsbecker

MILJÖGIFTER

Professor Björn Brunström

Professor Per Eriksson

Universitetslektor Henrik Viberg

Forskare Cecilia Berg

FOSSIL och EVOLUTION

Professor Per Ahlberg

Universitetslektor Henning Blom

GENETIK

Professor Elena Jazin

HUR FUNGERAR DJUR

Professor Åsa Mackenzie

Professor Monika Schmitz

RYGGRADSLÖSA DJUR - Hur fungerar dom

Seniorprofessor Kenneth Söderhäll

SVAMP

Professor Hanna Johannesson

Forskare Martin Ryberg

Universitetslektor Lage Cerenius

SYSTEMATIK och EVOLUTION - LIVETS TRÄD 

Professor Sandra Baldauf

VÄXTSYSTEMATIK

Professor Bertil Ståhl

Universitetslektor Petra Korall

DJURSYSTEMATIK

Universitetslektor Mikael Thollesson