Kontaktpersoner på institutionen

Fråga oss om:

HUR VÄXTER FUNGERAR

Forskare Petra Korall

MILJÖGIFTER

Professor Joëlle Rüegg

Universitetslektor Carlos Guerrero Bosagna

Biträdande universitetslektor Lars Behrendt

FOSSIL och EVOLUTION

Professor Per Ahlberg

Universitetslektor Henning Blom

Universitetslektor Sophie Sanchez

GENETIK

Professor Elena Jazin

MÄNNISKANS EVOLUTION

Professor Mattias Jakobsson

NEUROBIOLOGI 

Professor Åsa Mackenzie

HUR FUNGERAR DJUR

Professor Monika Schmitz

Professor Irene Söderhäll

SVAMP

Universitetslektor Martin Ryberg

Universitetslektor Lage Cerenius

SYSTEMATIK och EVOLUTION - LIVETS TRÄD 

Seniorprofessor Sandra Baldauf

VÄXTSYSTEMATIK

Professor Bertil Ståhl

Universitetslektor Petra Korall

DJURSYSTEMATIK

Universitetslektor Mikael Thollesson

Senast uppdaterad: 2022-12-28